ขายเครื่องเล่นแผ่น mp3 dvd cd sony ns718  อ่านแผ่นได้ดีทั้ง cd  dvd

แผ่นไรท์ ก็อานได้ดี

กรอเพลงไปมาได้ปกติ ภาพและเสัยงชัดเจน มีระบบ hdmi พร้อมรีโมทแท้

ขาย 2 เครื่อง 900.- รวมส่ง สนใจชุดนี้ติดต่อได้ 0811432783

   
     
     
     
     
     
     
     
     
Free Web Hosting